Από την εκπαιδευτική χρονιά 2019 – 2020 εγκαινιάζεται η λειτουργία, στο χώρο του Πανελλήνιου Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ο “Ερμής”, της Νέας Μονάδας Εκμάθησης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ).

Η συγκεκριμένη Μονάδα στελεχώνεται από μια Εργοθεραπεύτρια και μια βοηθό Εργοθεραπευτή, και ως κύριο σκοπό έχει την ουσιαστική εκμάθηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, όπως για παράδειγμα είναι η Κοινωνικοποίηση, οι Δραστηριότητες Αυτοφροντίδας – Αυτοεξυπηρέτησης, η Αγωγή Υγείας, κ.λπ., στους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν σε αυτή.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής και του βαθμού Αυτονόμησης των εκπαιδευομένων, αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο για την επιτυχή προσπάθεια του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα τις εργασίες του.

Απώτερος σκοπός είναι, ύστερα από τη διαμεσολάβηση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, η απόκτηση δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων που θα τους οδηγήσουν, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, στην ημιαυτόνομη ή ακόμα και στην αυτόνομη διαβίωσή τους.

Όπως πάντα, έτσι και τώρα, ο “Ερμής” αναδεικνύει με Διαφορετική Ματιά την όμορφη πλευρά της ζωής. Δίπλα και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μαζί με τους εκπαιδευόμενους, αγγελιοφόρος στήριξης και ελπίδας.