Η Κοινωνικοποίηση και η Ψυχαγωγία των Εκπαιδευομένων μας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στα πλαίσια Εκδρομών,Εκπαιδευτικών Επισκέψεων, Εκδηλώσεων κ.α, με την επικουρία της εθελοντικής ομάδας “Διώνη“, απαρτιζόμενη από Γονείς και Φίλους, αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση Εκδηλώσεων, Εκδρομών, Παζαριών κ.α