Ένα πολυδύναμο και πολυδιάστατο Εργαστήριο όπου παρέχονται γνώσεις και αποκτούνται δεξιότητες. Το Εργαστήριο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει όχι μόνο να συντηρεί τον περιβάλλοντα πράσινο χώρο του Σωματείου «Ερμής», αλλά και να προχωρήσει στην επιπλέον φύτευση (ιδίας παραγωγής) αρωματικών φυτών καθώς και ελαιόδεντρων, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται απο το Εργαστήριο Σίτισης για απευθείας κατανάλωση απο τους ωφελούμενους του Σωματείου, αλλά και από το Εργαστήριο Χειροτεχνίας και Ειδών Δώρου, ως ξηρές δρώγες πρός τυποποίηση.

Κομποστοποίηση, εύκολη λέξη και έννοια, δύσκολα πραγματοποιήσιμη και όμως το Εργαστήριο Κηπευτικής του Σωματείου «Ερμής» εδώ και είκοσι χρόνια πρωτοπορεί και συνεχίζει να κομποστοποιεί. Τα τελευταία χρόνια και με την κατασκευή ενός θερμοκηπίου εντάθηκε η παραγωγή αρωματικών φυτών είτε με την μορφή μοσχευμάτων, είτε με την μορφή σπόρων, ώστε σήμερα, το συγκεκριμένο Εργαστήριο, αλλά και το ίδιο το Σωματείο να διαθέτει μια αξιόλογη ποσότητα, τουλάχιστον δέκα διαφορετικών ειδών αρωματικών φυτών.