Το Εργαστήριο Κηροπλαστικής ανήκει και αυτό με τη σειρά του στην ομάδα των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης, τα οποία αποτελούν συνολικά τη Β΄ Μονάδα του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) του Σωματείου «Ερμής».

Το αντικείμενο κατάρτισης του Εργαστηρίου είναι η κατασκευή κεριών με πρώτη ύλη την παραφίνη.

Ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι να παρέχει γνώση και εκπαίδευση στο αντικείμενο κατάρτισης, σε συνάρτηση πάντα με την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση ή την διατήρηση των ήδη κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς της λειτουργικής ενασχόλησης.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο θέμα της ασφάλειας των εκπαιδευομένων, όσον αφορά τον χειρισμό των μηχανημάτων και των εργαλείων του Εργαστηρίου.
Σχετικά με την εκπαίδευση στη κατασκευή των παραγόμενων προϊόντων του Εργαστηρίου αυτή είναι χωρισμένη σε διάφορες θεματικές ενότητες, ανάλογα με το στάδιο κατασκευής του κεριού.

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα είναι αρωματικά, άλλα με εξωτερική διακόσμηση και άλλα χωρίς.