Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία σωματικών και ψυχιατρικών διαταραχών μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους.

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Σωματείου «Ερμής» παρέχει ατομικά και ομαδικά προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στην μεγαλύτερη εμπλοκή και ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, στους διάφορους τομείς της λειτουργικής ενασχόλησης (Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, Εργασιακές Δραστηριότητες, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες).

Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο την εκμάθηση ή την διατήρηση των ήδη κεκτημένων δεξιοτήτων του ατόμου (κινητικές, αισθητηριακές, γνωστικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες).