Καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι παρασκευάζουν ροφήματα και διεκπαιραιώνουν παραγγελίες. Μέσω αυτών αποκτούν βασικές γνώσεις του αντικειμένου: αναγνώριση – χρήση υλικών και εργαλείων, διαχείριση χρημάτων και τήρηση κανόνων ασφαλείας. Επίσης, αποκτούν βασικές εργασιακές συμπεριφορές.