Η Μονάδα αυτή δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) και προσανατολίζεται στη λειτουργία, ως επί το πλείστον, Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να είναι πιο δημιουργική η καθημερινότητα των ΑμεΑ και, παράλληλα, η φιλοδοξία για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων που θα διευκολύνουν την προοπτική απασχολησιμότητάς τους και εν τέλει την ουσιαστική ένταξή τους στην αγορά εργασίας υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις (π.χ. ΚΟΙΝΣΕΠ, Παραγωγικά Εργαστήρια, Πρακτικές Ασκήσεις, κ.λπ.).

Επομένως, τίθεται σε υψηλή προτεραιότητα από την μεριά του Σωματείου «Ερμής», η όσο το δυνατόν καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση των νέων με νοητική αναπηρία και η σταδιακή προώθησή τους στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ένταξή τους.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται σε αρχές της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, όσο και της Τεχνικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και τις ανάγκες τους τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης είναι δομημένο στην κατεύθυνση της επίτευξης των παρακάτω βασικών στόχων:

 • Οργάνωση της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων, με στόχο τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού προγράμματος και την εκπλήρωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 • Διατήρηση και ενίσχυση των κεκτημένων γνώσεων και πρακτική εφαρμογή αυτών στην καθημερινή απασχόληση.
 • Κάλυψη εκπαιδευτικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών αδυναμιών που δυσχεραίνουν την κατάρτιση με τη βοήθεια των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.).
 • Ενίσχυση της κοινωνικότητας και δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων και της αυτονομίας τους με τη δημιουργία επαγγελματικής συνείδησης.
 • Δημιουργία αρμονικής σχέσης με τις οικογένειες στον τομέα της ενημέρωσης, της ψυχολογικής – συμβουλευτικής ενίσχυσής τους και της συμμετοχής – συνεργασίας τους στο θεραπευτικό και εκπαιδευτικό έργο.
 • Κατάκτηση τεχνικών γνώσεων ανά αντικείμενο εκπαίδευσης, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ωφελούμενου.
 • Προώθηση των εκπαιδευομένων για πρακτική άσκηση σε ρεαλιστικές συνθήκες παραγωγής.
 • Προώθηση των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας με τη βοήθεια των Σ.Υ.Υ.
 • Προώθηση των εκπαιδευομένων σε προστατευμένα πλαίσια παραγωγής.
 • Διασύνδεση των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης με επιχειρήσεις και στελέχη της ευρύτερης αγοράς εργασίας.