Το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης απευθύνεται σε εφήβους και νέους ανθρώπους, που επιθυμούν να μοιραστούν με τους φίλους τους τον ελεύθερο χρόνο τους και να συμμετάσχουν σε ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες.
Βασικό του γνώρισμα είναι ο δημιουργικός, θεραπευτικός και εκπαιδευτικός του χαρακτήρας. Ως επί το πλείστον, στηρίζεται στην εσωτερική και αυθόρμητη ανταπόκριση του ατόμου, στα συστατικά του «παιχνιδιού», της χαλάρωσης, της τέχνης, του ήχου, του χρώματος, της κίνησης, του ρυθμού και της σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στα μέλη της ομάδας, αλλά και ανάμεσα στα ίδια τα μέλη που απαρτίζουν την εκάστοτε ομάδα που συμμετέχει, με τη σειρά της, ενεργά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Κύριοι στόχοι του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης είναι οι ακόλουθοι:

  • Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφραστούν δημιουργικά και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους.
  • Να ενισχύσει την αυτονομία των ατόμων, δημιουργώντας ένα χαλαρό και ασφαλές περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να αυτενεργούν, να κάνουν επιλογές, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις.
  • Να ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη των ομάδων και την ελεύθερη, λεκτική ή μη-λεκτική επικοινωνία μέσω των διαφόρων δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα προσφέρει ο χώρος.
  • Να προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο για έκφραση του εσωτερικού κόσμου των ατόμων και των συναισθημάτων τους.