Ο Χώρος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Foyer) είναι μια δραστηριότητα του Σωματείου «Ερμής» η οποία αριθμεί πάνω από 15 έτη λειτουργίας και έχει ως κύριο σκοπό την κοινωνική ολοκλήρωση των ατόμων που εξυπηρετεί.
Στεγάζεται και δραστηριοποιείται σε χώρο που βρίσκεται εντός της Πρώην Αμερικανικής Βάσης και έχει εξοπλισθεί κατάλληλα, ώστε να λειτουργεί ως πυρήνας αυτόνομης διαβίωσης. Έτσι, οι εξυπηρετούμενοι βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες ζωής και καλούνται, ζώντας τη λειτουργία αυτού του σπιτιού, να μάθουν να αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις, δηλαδή:

• Να διαβιούν μακριά από το γονεϊκό περιβάλλον.
• Να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.
• Να συμβιώνουν.
• Να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

• Να αποτελεί χώρο εκπαίδευσης ή και προετοιμασίας ενηλίκων ατόμων με Νοητική Αναπηρία για κοινωνική ενσωμάτωση και αυτόνομη διαβίωση.
• Να συμβάλλει στην κοινωνική και προσωπική ωρίμανση των ατόμων που ακολουθούν το πρόγραμμα.
• Να κινητοποιήσει τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους, ούτως ώστε να οργανωθούν σε ομάδες (ή και μόνοι) για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).