Στο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας που σχεδιάστηκε και επιχορηγήθηκε με Απόφαση (υπ’ αριθμ. 368/2016) της Περιφέρειας Αττικής,
συμμετέχει και το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «Ερμής».

Από την μεριά του, το Σωματείο, πρότεινε και ξεκίνησε, κατόπιν συνεννόησης με την Περιφέρεια Αττικής, να υλοποιεί εξειδικευμένο πρόγραμμα που αφορά στην πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη παιδιών ΑμεΑ και των οικογένειών τους, για την ουσιαστική διευκόλυνσή τους στην προετοιμασία ένταξής τους σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Επιπλέον, το Σωματείο παρέχει τη συνεχή υποστήριξή του, όπου αυτή απαιτείται, προς τους ωφελούμενους της συγκεκριμένης δράσης και, ειδικότερα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε Δημόσιες Δομές.  Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει θετικά στην, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος αυτού, ώστε εάν οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά το επιθυμούν, να επανέλθουν στη συνέχεια στις Δομές Κ.Δ.Η.Φ. στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Δεδομένου ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής προκαθορίζεται η εξέλιξη κάθε ατόμου, η έγκαιρη αντιμετώπιση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών κρίνεται καταλυτική, καθώς επιφέρει μεταγενέστερα θετικές επιπτώσεις στην (όσο το δυνατόν) ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, καθώς και στην ανακούφιση της οικογένειας από τη συνεχή φροντίδα και στήριξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει το Σωματείο ΑμεΑ «Ερμής» και σε αγαστή συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Σωματείου, προτείνονται επιπρόσθετες θεραπείες όπως είναι η εργοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η ειδική φυσική αγωγή, η υδροθεραπεία, η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, η μουσικοθεραπεία και, τέλος, η συμβουλευτική γονέων. Οι θεραπείες αυτές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και το βαθμό αφομοίωσης του κάθε παιδιού ή εφήβου, μπορούν σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουν την καθημερινότητα, και όχι μόνο, των ωφελουμένων και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης» απευθύνεται σε ΑμεΑ που έχουν διαγνωσθεί με Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down, Αυτισμό και, Ψυχικές, Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες. Οι ηλικιακές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

  • 0 – 6 ετών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της πρώιμης παρέμβασης και κατά συνέπεια η υποστήριξη των βρεφών/ παιδιών ΑμεΑ και των οικογένειών τους, σε αυτό το κρίσιμο διάστημα, δηλαδή πριν από την ένταξή τους σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δημοσίου.
  • 6 – 18 ετών, παιδιών/ εφήβων ΑμεΑ, που φοιτούν σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δημοσίου, για την παράλληλη υποστήριξή τους όποτε αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, προκειμένου να αξιοποιηθεί το χρονικό διάστημα αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να επανέλθουν, εφόσον και οι ίδιοι (γονείς ή/ και παιδιά) το επιθυμούν, στη συνέχεια στις Δομές Κ.Δ.Η.Φ. στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Τα ανήλικα ΑμεΑ (βρέφη, παιδιά, έφηβοι) αποτελούν έναν πληθυσμό με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, αλλά και δυσκολιών, με πολλαπλές και αρκετά
διαφορετικές ανάγκες. Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική, ώστε να καταφέρει το παιδί μαζί με την οικογένειά του να βιώσουν εν τέλει μία αξιοπρεπή ζωή. Με την αξιοποίηση αυτού του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα αισθήματα που αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πανικός, άγνοια, αδυναμία, κ.λπ.), όταν το νέο μέλος της οικογένειας παρουσιάζει διάφορες διαταραχές και ιδιαιτερότητες. Το επιστημονικό προσωπικό του Σωματείου ΑμεΑ «Ερμής» βρίσκεται στη διάθεσή τους είτε με την υποβολή των επιστημονικών/ εξειδικευμένων γνώσεών του, είτε με την κατάθεση ψυχής κατά τη διάρκεια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας ανεξαιρέτως, προκειμένου η οικογένεια να οδηγηθεί συνολικά σε ασφαλέστερα μονοπάτια.

Επιπρόσθετα, τόσο η Ομάδα Εργασίας που έχει δημιουργηθεί για το πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης», όσο και η Διοίκηση του Σωματείου ΑμεΑ «Ερμής» βρίσκονται στη διάθεση όσων γονέων/ κηδεμόνων επιθυμούν να επισκεφθούν το χώρο για τους λόγους που αναλύσαμε διεξοδικά παραπάνω. Η συστηματική ψυχολογική/ συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας και η τεκμηριωμένη επιστημονικά άποψη της Ομάδας Εργασίας για το εκάστοτε ενδιαφερόμενο περιστατικό, δύνανται να αποτελέσουν αρωγοί στην ανακούφιση και αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων.

Εξ άλλου, το Σωματείο ΑμεΑ «Ερμής» συμπορεύεται διαχρονικά με τους ανθρώπους που εξυπηρετεί κα τους συντροφεύει στο δύσκολο, τις περισσότερες
φορές, ταξίδι της ζωής. Συνδιαλέγεται μαζί τους για τα θέματα που τους απασχολούν και τους διευκολύνει με γνώση και μεγάλη υπευθυνότητα, ώστε να βρουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους λύσεις και δρόμους που τους ταιριάζουν.

Κύριος σκοπός του Σωματείου είναι η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας για την θεραπεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική και
επαγγελματική αποκατάσταση των Ατόμων με Αναπηρίες.