Οι Τραπεζοκόμοι αναλαμβάνουν την παράθεση του μεσημεριανού γεύματος καθώς και την αποκατάσταση – καθαριότητα του χώρου, εξυπηρετώντας όλους τους εκπαιδευομένους του Σωματείου «Ερμής». Επιπρόσθετα, αποκτούν βασικές εργασιακές συνήθειες, ομαδικότητα, συνεργατικότητα και αυτονομία.