Η Υπηρεσία Πολυδιάστατης Συνοδείας δημιουργήθηκε στον Ερμή τον Δεκέμβριο του 1994.
Πρόκειται για μια πρότυπη και μοναδική υπηρεσία στα Ελληνικά δεδομένα η οποία απευθύνεται σε ενήλικες κυρίως με νοητική αναπηρία αλλά βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η εκπαίδευση στις αρχές, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της Πολυδιάστατης Συνοδείας πραγματοποιήθηκε το 1994 σε στελέχη του Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με το Ι.Μ.Ε. AUTAN – YAL FLEURI της Τουλούζης, το CARAT a.s.b.e. του Βελγίου και την ομάδα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Λουβαίνης.

Στον «ΕΡΜΗ», η Πολυδιάστατη Συνοδεία είναι η κατ ’ εξοχήν Συνοδευτική Υπηρεσία η οποία συμβάλλει στην εμψύχωση και την ενδυνάμωση του ατόμου αλλά και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού ώστε να μπορέσει το άτομο να λειτουργεί με αυτοδύναμο τρόπο, να θέτει στόχους και να προσπαθεί για την επίτευξή τους, να επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους, να συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Στόχος της Υπηρεσίας Πολυδιάστατης Συνοδείας είναι η άρση των διακρίσεων και η Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία αλλά και όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Βασική αρχή της είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου ώστε να αναπτύξει, με την κατάλληλη υποστήριξη, δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές απαραίτητες για την ένταξή του στην κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα.

Ο μηχανισμός της Πολυδιάστατης Συνοδείας διέπεται από τις αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης, της συναλλακτικής ανάλυσης αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες θέτονται σε εφαρμογή μέσα από την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αιτημάτων-επιθυμιών των εκπαιδευόμενων.
Τα προγράμματα που απαντούν στα αιτήματα των εκπαιδευόμενων, λειτουργούν ως μια οργανωμένη ομάδα, βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και εντάσσονται σε 6 ΚΥΤΤΑΡΑ:

Το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του, να κατανοεί, στο βαθμό που το ίδιο μπορεί, το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, να βάζει στόχους και να προσπαθεί να τους πετύχει.

  1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ: Το άτομο μαθαίνει να κινείται μόνο του στους χώρους όπου ζει και δραστηριοποιείται. Αυτό το πετυχαίνει είτε χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε με τα πόδια όπου είναι απαραίτητο.
  2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ: Το άτομο μαθαίνει να διαχειρίζεται τον χρόνο του, να μπορεί να δίνει νόημα στα γεγονότα της καθημερινότητάς του, κατανοώντας τα έτη, τους μήνες, τις ημέρες, τις ώρες ώστε να οργανώνει την καθημερινή του ζωή.
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Το άτομο εκπαιδεύεται ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τα χρήματα, τη χρήση των χρημάτων, να πραγματοποιεί χρήσιμες οικονομικές συναλλαγές όποτε χρειάζεται.
  4. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ): Το άτομο αποκτά μια επαφή και μια οικειότητα με τη χρήση της τεχνολογίας, τις δυνατότητες, τους περιορισμούς, τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της. Μαθαίνει να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις δυνατότητες του. Μπορεί να έχει μια βασική προετοιμασία στην περίπτωση που επιθυμεί να αναπτύξει παραπέρα τις γνώσεις του στη χρήση του Η/Υ.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να εκπαιδευτεί σε ότι περιλαμβάνει η έννοια «ζω μόνος/η μου, να αποκτήσει, στο βαθμό που μπορεί, τη δυνατότητα να φροντίσει την προσωπική του υγιεινή και υγεία, τη διατροφή, τη διαδικασία επιλογής χώρου διαμονής, την περιποίηση και την ασφάλεια του προσωπικού του χώρου αλλά και τη δική του ασφάλεια.

Το άτομο μαθαίνει να διαχωρίζει τον προσωπικό του χρόνο, να διακρίνει τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος, να τον αξιοποιεί δημιουργικά, να συμμετέχει σε κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, να ψυχαγωγείται και να διασκεδάζει.

Το άτομο μαθαίνει να ξεχωρίζει τι είναι αυτό που χρειάζεται τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονομικό επίπεδο, στο περιβάλλον όπου ζει και ραστηριοποιείται. Μαθαίνει να συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευσή του, την υγεία του, τη ζωή του, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες χρήσιμες στην καθημερινότητά του.

Το άτομο γνωρίζει την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις:

  1. Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός.
  2. Πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους εργασίας.
  3. Προώθηση στην απασχόληση.

Η αναζήτηση πρακτικής άσκησης και θέσης εργασίας, γίνεται είτε μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Υπηρεσίας Συνοδείας είτε αναζητώντας στην ανοιχτή αγορά εργασίας.