Η λειτουργία της ψυχολογικής – συμβουλευτικής υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποδοχή νέων περιστατικών και την υποστήριξη όλων των υφιστάμενων εκπαιδευόμενων (και των γονέων τους, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο) του Σωματείου «Ερμής» (εμψύχωση – ενδυνάμωση), και είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία, την Επιστημονική Ομάδα και τους Εκπαιδευτές σε καθημερινή βάση, καθώς και με τους γονείς ή κηδεμόνες σε τακτές ή έκτακτες συναντήσεις.

Συνεργάζεται, παράλληλα, με αντίστοιχες υπηρεσίες Δήμων ή άλλων φορέων στο πλαίσιο ικανοποίησης αιτημάτων των εκπαιδευόμενων με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την διεύρυνση της αυτονόμησής τους.