Μενού
post_background
Ο Ερμής σας καλεί να συμπορευτούμε σε μια έμπρακτη, ζωντανή και πλαισιωμένη αλληλεπίδραση!
image_one_side

Παράλληλα, ομάδες ειδικών επαγγελματιών (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, μάγειρες, αισθητικοί, μακιγιέρ, φωτογράφοι, σχεδιαστές, κ.α.) μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε, συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση (μαθητεία) στον Ερμή.

Έτσι, μέσω των πρακτικών ασκήσεων στον Ερμή, οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις μέσα από την πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένα προγράμματα, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους υπό το πρίσμα πραγματικών συνθηκών, να εξοικειωθούν με ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας και να αποκτήσουν καλύτερη συνειδητοποίηση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και ρόλου.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό πως, μέσω της μαθητείας τους, οι ομάδες των ειδικών επαγγελματιών γίνονται αρωγοί στο έργο του Ερμή συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην άρση του αποκλεισμού και των προκαταλήψεων, στην κοινωνικοποίηση, την ενσωμάτωση και την αποδοχή της αναπηρίας και της διαφορετικότητας από την κοινωνία.