Μενού

  Φόρμα Εγγραφής

  Στοιχεία Αιτούμενου

  Στοιχεία Γονέα / Κηδεμόνα  • Ο «Ερμής» θα παρέχει στον εξυπηρετούμενο/-η υπηρεσίες Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

  • Σχετικά με την πρόοδο του, την εκπαίδευση και υποστήριξή του, θα ενημερώνομαι συστηματικά από τον Αρμόδιο Εκπαιδευτή και τους Ειδικούς Θεραπευτές, τόσο ατομικά όσο και σε ομαδικές συναντήσεις, στις οποίες οφείλω να συμμετέχω για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σωματείου.

  • Μετά από συνεννόηση με την Γραμματεία του φορέα θα υφίσταται η δυνατότητα ατομικής συνάντησης ή επικοινωνίας με τον Επιστημονικό Διευθυντή ή/ και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του «Ερμή», προκειμένου να τους εκθέσω τα όποια ζητήματα ή προβληματισμούς αφορούν την καθημερινότητα του εξυπηρετούμενου ατόμου με αναπηρία που βρίσκεται υπό την κηδεμονία μου.

  • Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οφείλω να είμαι συνεπής στην μηνιαία καταβολή των νοσηλίων – τροφείων που μου αντιστοιχούν, ώστε να συμβάλλω θετικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Σωματείου.