Ευχαριστούμε πολύ για τη δωρεά αγάπης Χριστουγεννιάτικων δώρων – παιχνίδια από το Σωματείο ΛΑΝΑΣΣΑ προς τα «παιδιά» του Σωματείου ΕΡΜΗΣ. Τα παιχνίδια μοιράστηκαν στα «παιδιά» και πήραν πολύ μεγάλη χαρά με αυτά! Τα κατάλληλα από αυτά τα παιχνίδια μοιράστηκαν στους υπεύθυνους των εργαστηρίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων – εργοθεραπευτικά.