Μενού
post_background
image_one_side

Αυτισμός τι είναι

O αυτισμός είναι μία γενετική νευροαναπτυξιακή και νευροψυχολογική διαταραχή που παρουσιάζει ιδιαίτερα μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, καθυστέρηση και απόκλιση στην ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς και περιορισμένη και περιοδική στερεοτυπική συμπεριφορά που εμφανίζεται συνήθως από τη γέννηση του ατόμου και συνεχίζεται σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.

Τι είναι όμως ο αυτισμός στην ουσία του και σε ποια κατηγορία αναπτυξιακών διαταραχών κατατάσσεται; Ο αυτισμός ανήκει στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (δαδ) που δημιουργεί στην προσωπικότητα του ατόμου μια διαταραγμένη κοινωνική συναλλαγή και αδυναμία να κατακτήσει το παιδί τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια.

Η ετυμολογία του όρου προέρχεται από την λέξη «εαυτός» και συνιστά την απομόνωση και την εσωστρέφεια που εκδηλώνει ένα άτομο προς τον εαυτό του. Πρώτος, ο ελβετικής καταγωγής ψυχίατρος Eugen Bleuler εντόπισε το 1911 κάποια άτομα που έπασχαν από σχιζοφρένεια να έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1940 οι ψυχίατροι, Leo Kanner και Hans Asperger μελέτησαν συστηματικά τις περιπτώσεις παιδιών με ελλειμματική κοινωνική ανάπτυξη, ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη και περιορισμένα στερεοτυπικά ενδιαφέροντα.

Στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος (δαφ) το άτομο αποκτά δυσκολία στη διαχείριση των εισερχόμενων ερεθισμάτων, ενώ αντιμετωπίζεται αρνητικά η ενεργοποίηση του βιολογικού του υπόβαθρου.

Αυτισμός Χαρακτηριστικά

Το αυτιστικό σύνδρομο όπως προαναφέρθηκε είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που εμποδίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της αμοιβαιότητας, της επικοινωνίας και της οργάνωσης της δραστηριότητας.

Η δυσκολία των αυτιστικών ατόμων να προσαρμοστούν σε αυτές τις φυσιολογικές συνθήκες εκδηλώνεται σε τρία στάδια αυτισμού, την «Τριάδα Διαταραχών του Αυτισμού».

Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού ορίζονται ως τα ακόλουθα:

  • Στη λεκτική επικοινωνία με την αδυναμία ή απουσία ομιλίας, ηχολαλία ή ομιλία ασταμάτητα για ένα θέμα, φτωχή ανάπτυξη λεξιλογίου, δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες, και περίεργη τονικότητα στην ομιλία.

 

  • Στην κοινωνική συναλλαγή με την απουσία οπτικής επαφής, δυσκολία συμμετοχής στο ομαδικό παιχνίδι, υπερβολική εστίαση σε ένα θέμα, έντονη έξαρση συναισθημάτων (κλαυσίγελος, θυμός) και διαταραγμένη και αποκλίνουσα καθυστέρηση στην κοινωνική και διαπροσωπική ανάπτυξη.

 

  • Στην εξέλιξη της σκέψης, της συμπεριφοράς και της φαντασίας με ψυχαναγκαστική και εμμονική ή ασυνήθιστη χρήση αντικειμένων, απόσπαση προσοχής, ανωμαλίες στην κινητικότητα και αντίδραση στην αλλαγή και στον κόσμο γύρω τους

Αυτισμός Αίτια

Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκαλεί τον αυτισμό, ωστόσο ποικίλοι παράγοντες συμβάλλουν στην εκδήλωση του. Oι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού εισηγούνται πολυπαραγοντικές παθήσεις και είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών γενετικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν σημαντική επίδραση στη μορφολογία του εγκεφάλου.

Τα αίτια του αυτιστικού συνδρόμου διακρίνονται σε:

– Νευρολογικές αιτίες: άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος εμφανίζουν ανωμαλίες στη συνδεσιμότητα της παρεγκεφαλίδας με το σύστημα αμυγδαλής – ιππόκαμπου και αλλοιώσεις κροταφικού και του μετωπιαίου λοβού

– Γενετικές αιτίες: άτομα με μεταβολές γονιδίων και διαπιστωμένη διαταραχή αυτιστικού φάσματος κληρονομούν τον κίνδυνο εκδήλωσης της διαταραχής, όχι την ίδια τη διαταραχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αυτισμός συνιστά μέρος ενός χαρακτηρισμένου γενετικού συνδρόμου που κληρονομείται γενετικά σύμφωνα με τον τρόπο μεταβίβασης στις επόμενες γενιές το συγκεκριμένο σύνδρομο. Ο τρόπος που εκδηλώνονται οι γενετικές μεταβολές είναι με χρωμοσωματικές ανωμαλίες και ανισοζυγίες, γονιδιακές αλλοιώσεις και μελέτες συσχέτισης του γονιδιώματος (GWAS)

Επιγενετικές αιτίες: μεταβολές στην έκφραση των γονιδίων που κληρονομούνται, χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία του DNA που έχουν συσχετιστεί με έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους, σε τοξικά μέταλλα και χημικές ουσίες στην ατμόσφαιρα που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και στο πόσιμο νερό

image_one_side second_image

Είδη αυτισμού

Πόσα είδη αυτισμού υπάρχουν; Στη διαταραχή του αυτιστικού συνδρόμου (ASD) δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως με ποιο τρόπο εμπλέκονται οι διάφορες εγκεφαλικές δομές και δημιουργούν αυτές τις μεταβολές. Ωστόσο, διακρίνονται σε ορισμένες μορφές αυτισμού που προσδιορίζουν το φάσμα του. Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος (δαφ) ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (δαδ) και είναι όρος που περιγράφει και συμπεριλαμβάνει τις επίσημες διαγνώσεις του αυτιστικού φάσματος (DSM-5). Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες (DSM-5) και χαρακτηρίζονται ως εξής:

– Αυτιστική Διαταραχή ή Σύνδρομο Kanner

Σε αυτό τον τύπο της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού τα άτομα παρουσιάζουν μειωμένη συναισθηματική αλληλεπίδραση με άλλα και είναι επηρεασμένα από το δικό τους κόσμο. Διαθέτουν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως η οργάνωση αντικειμένων και η ευαισθησία σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως οι ήχοι.

Ο αυτισμός για τον Kanner είναι μια εκ γενετής συναισθηματική διαταραχή στην οποία το άτομο δυσκολεύεται να αναπτύξει επί μέρους ψυχολογικές δεξιότητες για την ομαλή ψυχική και κοινωνική επάρκεια του. Μάλιστα από τον ίδιο δημοσιεύτηκαν μελέτες 11 περιπτώσεων αυτιστικών παιδιών.

– Σύνδρομο Asperger

Στο σύνδρομο Asperger τα άτομα διαθέτουν μέτριο έως υψηλό δείκτη νοημοσύνης και έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν υποτίμηση των δυσκολιών και των περιορισμών που τους παρουσιάζονται.

Τα υποκείμενα που πάσχουν από σύνδρομο Άσπεργκερ εμφανίζουν περιορισμένη συμπάθεια για τα άλλα άτομα, κακό ψυχοκινητικό συντονισμό, δεν έχουν αντίληψη της ειρωνείας και του σαρκασμού και παρουσιάζουν εμμονή σε ορισμένα θέματα, ενώ χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.

– Διαταραχή Διάσπασης Παιδιών ή Σύνδρομο Heller

Στην κατηγορία αυτή που εμφανίζεται στα 2 χρόνια της ηλικίας του ατόμου και δε διαγιγνώσκεται μετά από 10 χρόνια, επηρεάζονται οι ίδιες λειτουργίες του ατόμου με τις άλλες μορφές αυτισμού. Εντούτοις, μοναδική διαφορά αποτελεί η λίγο πιο καταθλιπτική συμπεριφορά που ενδέχεται να έχει το παιδί που μπορεί να αντιληφθεί και τον ίδιο και την κατάσταση του.

– Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές μη Προσδιορισμένες

Η διαταραχή αυτή, γνωστή και ως άτυπος αυτισμός χαρακτηρίζεται από απουσία αμοιβαιότητας, κοινωνικής επαφής, δυσκολία επικοινωνίας και ύπαρξη ιδιαζουσών, περιορισμένων και στερεότυπων δραστηριοτήτων.

– Σύνδρομο Rett

Το σύνδρομο Ρετ που έχει αποσπαστεί από τα είδη του αυτισμού πλέον, είναι μία γενετική νευρολογική διαταραχή που προσβάλλει μόνο το θηλυκό φύλο και έχει επίδραση στην επικοινωνία και κινησιολογία του ατόμου. Συχνά, συνδέεται με βαριά νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.

Ελαφριά Mορφή Aυτισμού

Αν και ο όρος δεν έχει υποστηριχτεί με επίσημη κλινική διάγνωση, τα άτομα που πάσχουν από ελαφριά μορφή αυτισμού ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες και υψηλό βαθμό αυτοσυντήρησης και αυτονομίας δημιουργώντας σε μεγάλο ποσοστό μια ανεξάρτητη ζωή και επιτυχημένη καριέρα.

Η διάγνωση του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας δε στηρίζεται σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια, όπως οι άλλες μορφές αυτισμού. Ωστόσο, η ήπια μορφή αυτισμού καθορίζεται από υποκειμενικότητα και έχει ως βάση συγκεκριμένα πολιτισμικά κριτήρια και όχι διαγνωστικά, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το ποιος επιτελεί την διάγνωση.

Χαρακτηριστικά Ήπιου Αυτισμού

Ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας προσιδιάζει τις μαθησιακές δυσκολίες και είναι στην ουσία μια ελαφριά μορφή αυτισμού.

Στην ελαφριά μορφή αυτισμού τα υποκείμενα καλούνται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ανήκουν στο ήπιο φάσμα του αυτισμού και παρουσιάζουν

ελαφρότερα συμπτώματα από τα άτομα που ανήκουν στις πιο βαριές μορφές αυτισμού.

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ελαφριάς μορφής αυτισμού είναι:

– Πρόβλημα αντιμετώπισης των κοινωνικών σχέσεων.

Τα υποκείμενα ενδέχεται να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς

– Δυσκολία διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων

– Απομόνωση από το κοινωνικό περιβάλλον

– Μειωμένη ενσυναίσθηση

– Δυσκολία στην επικοινωνία

– Απουσία γλωσσικής ανάπτυξης

Χρήση της γλώσσας με ιδιότυπο και κυριολεκτικό τρόπο

image_one_side

Άτυπος Αυτισμός

Ο άτυπος αυτισμός ή αλλιώς η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη (PDD-NOS) συνιστά μια διαγνωστική διαδικασία στην οποία τα παιδιά παρουσιάζουν ορισμένα, αλλά όχι όλα, τα συμπτώματα του αυτισμού. Ο όρος δεν είναι σήμερα δόκιμος και σταδιακά καταργείται, αφού ο αυτισμός έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Στη χώρα μας βέβαια οι ειδικοί αναγνωρίζουν αυτή τη διαταραχή ως σύνδρομο Asperger ή ειδική γλωσσική αναπτυξιακή διαταραχή με στοιχεία αυτισμού. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει στην κωδικοποίηση του ΕΟΠΥΥ.

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (Dsm-5) ενημέρωσε την απόδοση του όρου του αυτισμού το 2013 και το συνόψισε σε ένα ευρύτερο φάσμα συμπτωμάτων που συναπαρτίζουν την ευρεία διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (Δαφ).

Άτυπος Αυτισμός Χαρακτηριστικά

Η διαταραχή αυτή έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια την Ευρώπη. Επίσημη αναγνώριση έχει λάβει ωστόσο μόνο στις ΗΠΑ.

Συναντάται κυρίως στις περιπτώσεις που το παιδί δεν εκδηλώνει επαναληπτικές ή εμμονικές συμπεριφορές και διαθέτει μια ποικιλία από ενδιαφέρονται και συνήθειες που τον καθιστούν πιο προσαρμοστικό στις αλλαγές της καθημερινότητας. Από την άλλη, η κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων συνδέεται αρκετά με εκείνη του αυτισμού.

Βέβαια, είναι σημαντική και η εξέταση της περίπτωσης της πραγματολογικής διαταραχής. Απαιτείται επιστημονική γνώση και εμπειρία προκειμένου να επιτευχθεί ορθή διάγνωση, καθώς η πραγματολογική διαταραχή διαθέτει καλύτερα επίπεδα πρόγνωσης και θεραπεία παρόμοια με αυτή του αυτισμού.

image_one_side

Αυτισμός στο Παιδί

Ο αυτισμός πότε εμφανίζεται; Τα συμπτώματα του αυτισμού εκδηλώνονται συνήθως στην ηλικία των 3 ετών στο παιδί. Η διάγνωση του αυτιστικού συνδρόμου πριν από τα 2 έτη είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, κάποια πρώιμα συμπτώματα είναι δυνατό να εντοπιστούν και από τους 12-18 μήνες ηλικίας της ζωής του παιδιού. O αυτισμός στα παιδιά επηρεάζει τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου του παιδιού και τα επίπεδα αυτισμού ενδέχεται να διαφέρουν από παιδί σε παιδί.

Πότε γίνεται η διάγνωση του αυτισμού; Η διάγνωση του αυτισμού σε παιδιά διενεργείται στην παιδική ηλικία και προσβάλλει περίπου 1 στα 110 παιδιά, ενώ παρουσιάζει 3 έως 4 φορές συχνότερη εμφάνιση στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ιατρική εξέταση για τον αυτισμό στα παιδιά που βασίζεται σε ειδικά πιστοποιημένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, η διάγνωση στηρίζεται στη σχολαστική παρατήρηση και αξιολόγηση του τρόπου συμπεριφοράς του παιδιού σε σχέση με τους συνομήλικούς του από τους γονείς και τους δασκάλους του, καθώς και με την παρακολούθηση από ειδικούς που μπορούν να εξακριβώσουν επιστημονικά τα σημάδια του αυτιστικού συνδρόμου.

Αν τα συμπτώματα του αυτισμού ανιχνευθούν σε πολύ πρώιμο στάδιο, είναι πολύ πιθανό η εντατική θεραπεία να συνδράμει αποτελεσματικά στην ολική επαναφορά της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας.

Βέβαια, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ριζική θεραπεία για την αντιμετώπιση του αυτισμού. Όποιες θεραπείες εκτελούνται, αφορούν τη βελτίωση της συμπεριφοράς, των κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών και περιλαμβάνουν την ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων, ώστε να καταφέρουν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι μόνες θεραπείες που μπορεί να δεχθεί η επιστήμη σήμερα, ώστε να περιορίσουν τα συμπτώματα του φάσματος του αυτισμού και να χαρίσουν στο παιδί ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής, είναι κάποιες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά ή κάποια ειδικά συμπληρώματα για την ευρωστία του οργανισμού τους.

Στις περιπτώσεις όμως που τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με ψυχικές διαταραχές, όπως άγχος, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα ή κατάθλιψη, τότε μπορούν να παρακολουθούνται από ψυχολόγους ή να τους χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή από ψυχιάτρους.

image_one_side

Φάσμα Αυτισμού Συμπτώματα

Τα πρώτα στάδια του αυτισμού στα παιδιά περιλαμβάνουν:

· Απουσία φυσιολογικής συμπεριφοράς

· Συμπτώματα που δείχνουν ένα καλόβολο ή ήσυχο μωρό

· Αποφυγή επαφής με τα μάτια με τη μητέρα

· Απουσία εκδήλωσης εκφράσεων και συναισθημάτων

· Μη ανταπόκριση στην απεύθυνση του ονόματος τους

· Μη ανταπόκριση στα χάδια

· Μη αναζήτηση βοήθειας σε κάτι που δεν μπορούν να καταφέρουν

Tα παραπάνω συμπτώματα συνήθως εκδηλώνονται κυρίως μέχρι και τα 2 έτη της ζωής του παιδιού και εξελίσσονται σε στάδια αυτισμού που περιλαμβάνουν μια σειρά συμπτωμάτων.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες το παιδί εκδηλώνει τα παρακάτω συμπτώματα:

· Παρουσιάζει δυσκολία στο να κάνει παρέες

· Αδιαφορεί για ό,τι συμβαίνει γύρω του

· Δεν παίζει με δημιουργικό τρόπο και φαντασία

· Έχει αδυναμία ενσυναίσθησης και αντίληψης συναισθημάτων

· Δεν ακολουθεί οδηγίες και κανόνες

· Χρησιμοποιεί την ομιλία με περίεργη τονικότητα

· Δίνει κυριολεκτικές απαντήσεις σε χιουμοριστικές ερωτήσεις

· Παρουσιάζει εκκεντρική κινησιολογία

· Ανταποκρίνεται με ασυνήθιστες αντιδράσεις και δεν αντιλαμβάνεται τη γλώσσα του σώματος ή τα λεκτικά συνθήματα

· Διατηρεί μια ψυχαναγκαστική και σχεδόν εμμονική σειρά οργάνωσης πραγμάτων

image_one_side

Αυτισμός Ενηλίκων

Η έγκαιρη διάγνωση στον αυτισμό σε παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της διαταραχής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο, καθώς ο αυτισμός καμιά φορά δεν παρουσιάζει έντονα και πολύ εμφανή συμπτώματα, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο να μη έχει διαγνωστεί ποτέ κάποιος ενήλικας που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δεν το γνωρίζει.

Τα συμπτώματα του αυτισμού που εμφανίζονται κατά την ενήλικη ζωή στο άτομο, συνήθως τους καθιστούν να ταξινομούνται στην ελαφριά μορφή αυτισμού ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.

Παρόμοια, αρκετά μεγάλο ποσοστό ενηλίκων εκδηλώνουν ήπια συμπτώματα αυτισμού, τα οποία συσχετίζονται με την προβληματική κοινωνική επικοινωνία και τις αισθητηριακές αντιδράσεις. Η διαδικασία συνειδητοποίησης του αυτισμού επέρχεται με την αυτοπαρατήρηση, όταν π.χ. το παιδί τους εμφανίσει σημάδια της διαταραχής.

Ο αυτισμός στους ενήλικες δεν έχει την ίδια διάγνωση με τον αυτισμό στο παιδί, αφού τα συμπτώματα δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Η διάγνωση αυτισμού σε ενήλικα διεξάγεται με ερωτηματολόγια, αναζήτηση εργαλείων αυτοελέγχου και παρακολούθηση επαγγελματικών συνεδριών ψυχικής υγείας που αξιολογούν πνευματικά και ψυχικά την κατάσταση ενός ενήλικα.

Συμπτώματα Αυτισμού σε Ενήλικες

Ο αυτισμός ενηλίκων εκδηλώνεται στην κοινωνική συμπεριφορά και την επικοινωνιακή ικανότητα ως εξής:

· Εσωστρέφεια σε κοινωνικές περιστάσεις

· Περίεργη αυξομείωση της τονικότητας της φωνής

· Δυσκολία ερμηνείας της γλώσσας του σώματος

· Επιμονή συζήτησης συγκεκριμένης θεματολογίας και δυσκολία μετάβασης σε άλλη συζήτηση

· Προβληματισμός του πότε είναι σωστό να μιλήσουν ή να ρωτήσουν κάτι

· Δυσκολία προσαρμογής σε νέες καταστάσεις

· Υπερευαισθησία στο φως

· Ανάγκη για την επίτευξη της ηρεμίας μέσω της διέγερσης

· Υπερβολικές αντιδράσεις, γνωστές και ως «αυτιστικές καταρρεύσεις» που έχουν αντίκτυπο στην εσφαλμένη διατήρηση της ψυχραιμίας και του αυτοελέγχου

Αυτισμός – Θεραπεία & Αντιμετώπιση

Αφού διαγνωστεί ο αυτισμός, η αντιμετώπιση του ξεκινάει με την αξιολόγηση της φύσης και του βαθμού της συναισθηματικής διαταραχής του παιδιού και τη χρήση κλιμάκων αξιολόγησης του εαυτού του και της κλινικής συνέντευξης. Το επόμενο στάδιο είναι η συναισθηματική εκπαίδευση με συζήτηση και ασκήσεις για την κατανόηση της σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα στη νόηση, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά και την ενσυναίσθηση. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαχείριση του στρες και η δημιουργία ατομικού προγράμματος δραστηριοτήτων.

Οι θεραπείες στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των παιδιών σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων, ώστε να έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν την κατάσταση. Τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας αναζητούν συνεδρίες ψυχοθεραπείας με γνωστική και συμπεριφορική προσέγγιση, για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ο τρόπος θεραπείας ενδέχεται να παρουσιάζει διαφορές ωστόσο ανάλογα το άτομο το και είδος της θεραπευτικής υποστήριξης.

Βέβαια, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ριζική θεραπεία για την αντιμετώπιση του αυτισμού. Τελευταίες έρευνες υποδεικνύουν ότι το εντερικό μικροβίωμα επηρεάζει την επικοινωνία των νευρώνων του εγκεφάλου και την νευρολογική υγεία. Ταυτόχρονα, πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης που μπορεί να δεχθεί η επιστήμη σήμερα, ώστε να περιορίσουν τα συμπτώματα του φάσματος του αυτισμού και να χαρίσουν στο άτομο ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής είναι κάποιες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να ακολουθούν ή κάποια ειδικά συμπληρώματα για την ευρωστία του οργανισμού τους.

Στις περιπτώσεις όμως που τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με ψυχικές διαταραχές, όπως άγχος, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα ή κατάθλιψη, τότε μπορούν να παρακολουθούνται από ψυχολόγους ή να τους χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή από ψυχιάτρους ή/και νευρολόγους.