Στις 14 Ιουλίου 2022 το Σωματειο ΑΜΕΑ ΕΡΜΗΣ φιλοξένησε 16 άτομα τα οποία είναι εθελοντές σε Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων Erasmus με τίτλο «Εκπαίδευση Εθελοντών για στήριξη ΑμεΑ» και «Εκπαίδευση εκπαιδευτών και εθελοντών για στήριξη ΑμεΑ» τα οποία υλοποιούνται από το Educational, Research & Consultancy Institute (ERCI), το Ίδρυμα Θεοτόκος και το Σπίτι του Μάριου, Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η ενημέρωση/πληροφόρηση σε θέματα όπως η εκπαίδευση και φροντίδα ατόμων με αναπηρίες, ο εθελοντισμός και ο τρόπος που λειτουργούν διάφορες δομές ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.