Το Πανελλήνιο Σωματείο ΑμεΑ Ερμής, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ, ζητάει ιατρό με ειδικότητα ψυχιάτρου για την κάλυψη της θέσης του επιστημονικού διευθυντή του (αρθρο 23 του π.δ.395/1993 – φεκ166/α/28/9/1993)

Απαραίτητα προσόντα

  1. Αδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
  2. Τίτλος ειδικότητας
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο ΑΘΗΝΩΝ ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Βιογραφικά σημειώματα έως την Κυριακή 8/3/2020 στις 23:59 στο cv@somatioermis.gr
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com