Μενού
image_one_side

Μονάδα Εκμάθησης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ)

Η συγκεκριμένη Μονάδα στελεχώνεται από μια Εργοθεραπεύτρια και μια βοηθό Εργοθεραπευτή, και ως κύριο σκοπό έχει την ουσιαστική εκμάθηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, όπως για παράδειγμα είναι η Κοινωνικοποίηση, οι Δραστηριότητες Αυτοφροντίδας – Αυτοεξυπηρέτησης, η Αγωγή Υγείας, κ.λπ. στους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν σε αυτή.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής και του βαθμού Αυτονόμησης των εκπαιδευομένων, αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο για την επιτυχή προσπάθεια του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα τις εργασίες του.

Απώτερος σκοπός είναι, ύστερα από τη διαμεσολάβηση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, η απόκτηση δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων που θα τους οδηγήσουν, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, στην ημιαυτόνομη ή ακόμα και στην αυτόνομη διαβίωσή τους.

Όπως πάντα, έτσι και τώρα, ο “Ερμής” αναδεικνύει με Διαφορετική Ματιά την όμορφη πλευρά της ζωής. Δίπλα και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μαζί με τους εκπαιδευόμενους, αγγελιοφόρος στήριξης και ελπίδας.

Μερικές φορές θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να φτάσεις στον προορισμό σου, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς.
image_one_side

Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης

Το συγκεκριμένο τμήμα θα στελεχώνεται από μια υπεύθυνη εκπαιδεύτρια με την ειδικότητα της Ειδικής Παιδαγωγού και από μια βοηθό Εργοθεραπευτή που θα συνδράμει συνολικά στην παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποτελέσουν τρία βασικά κύτταρα της Υπηρεσίας Πολυδιάστατης Συνοδείας όπως είναι: η Γενική Εκπαίδευση, η Γενική Βοήθεια και ο Ελεύθερος Χρόνος.

Είναι γεγονός ότι τα εξωτερικά προγράμματα (σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με τον covid-19), λαμβάνονται υπόψιν ως η φυσική συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ανάδειξη στοιχείων όπως η κοινωνικότητα, η επικοινωνία, οι δεξιότητες καθημερινής ζωής, κ.λπ. Βασικός σκοπός του εγχειρήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να επικοινωνεί με ορθό τρόπο, να αλληλοεπιδρά και να κοινωνικοποιείται με άλλους επιτυχώς.

Στόχος των ομάδων που θα δημιουργηθούν είναι η εκπαίδευση των ατόμων στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκουμε τη γενίκευση δεξιοτήτων που ήδη έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

Η ομάδα θεωρείται μια μικρογραφία της κοινωνίας όπου το άτομο μαθαίνει τους καταλληλότερους τρόπους αλληλεπίδρασης σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στην περίπτωσή μας αυτό του «Ερμή», και ακολουθεί τη διαδικασία της εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες, περνώντας με αυτό τον τρόπο από τη θεωρία στην πράξη.

Η θεματολογία των προγραμμάτων σχεδιάζεται ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες της κάθε ομάδας. Ως επί το πλείστον, έχουμε να κάνουμε με ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων των δύο έως τεσσάρων ατόμων οι οποίες στελεχώνονται με βάση το γνωστικό, αναπτυξιακό και ηλικιακό επίπεδο των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές στον εσωτερικό χώρο περιλαμβάνουν παιχνίδι ρόλων, εικονογραφημένες ιστορίες, οπτικοποιημένο πρόγραμμα και κανόνες, ευρεία χρήση του διαδραστικού πίνακα, κ.λπ.

Εποπτικό και συνεργατικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα έχει ο Ψυχολόγος – Επαγγελματίας της Υπηρεσίας Πολυδιάστατης Συνοδείας του «Ερμή», ο οποίος θα συνδράμει με τη σειρά του στην όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση του νέου Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης. Κάθε εκπαιδευόμενος, πριν την ένταξή του σε συγκεκριμένη ομάδα, θα αξιολογηθεί από την Διεπιστημονική Ομάδα του Σωματείου προκειμένου να τεθούν από την αρχή οι στόχοι που θα προσπαθήσει να κατακτήσει μέσα από την προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

Στο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας που σχεδιάστηκε και επιχορηγήθηκε με Απόφαση (υπ’ αριθμ. 368/2016) της Περιφέρειας Αττικής, συμμετέχει και το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «Ερμής».

Από την μεριά του, το Σωματείο, πρότεινε και ξεκίνησε, κατόπιν συνεννόησης με την Περιφέρεια Αττικής, να υλοποιεί εξειδικευμένο πρόγραμμα που αφορά στην πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη παιδιών ΑμεΑ και των οικογένειών τους, για την ουσιαστική διευκόλυνσή τους στην προετοιμασία ένταξής τους σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Επιπλέον, το Σωματείο παρέχει τη συνεχή υποστήριξή του, όπου αυτή απαιτείται, προς τους ωφελούμενους της συγκεκριμένης δράσης και, ειδικότερα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε Δημόσιες Δομές. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει θετικά στην, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος αυτού, ώστε εάν οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά το επιθυμούν, να επανέλθουν στη συνέχεια στις Δομές Κ.Δ.Η.Φ. στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Δεδομένου ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής προκαθορίζεται η εξέλιξη κάθε ατόμου, η έγκαιρη αντιμετώπιση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών κρίνεται καταλυτική, καθώς επιφέρει μεταγενέστερα θετικές επιπτώσεις στην (όσο το δυνατόν) ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, καθώς και στην ανακούφιση της οικογένειας από τη συνεχή φροντίδα και στήριξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει το Σωματείο ΑμεΑ «Ερμής» και σε αγαστή συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Σωματείου, προτείνονται επιπρόσθετες θεραπείες όπως είναι η εργοθεραπεία, η φυσιοθεραπεία, η λογοθεραπεία, η ειδική φυσική αγωγή, η υδροθεραπεία, η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, η μουσικοθεραπεία και, τέλος, η συμβουλευτική γονέων. Οι θεραπείες αυτές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και το βαθμό αφομοίωσης του κάθε παιδιού ή εφήβου, μπορούν σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουν την καθημερινότητα, και όχι μόνο, των ωφελούμενων και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης» απευθύνεται σε ΑμεΑ που έχουν διαγνωσθεί με Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down, Αυτισμό και, Ψυχικές, Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες. Οι ηλικιακές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

0 – 6 ετών, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της πρώιμης παρέμβασης και κατά συνέπεια η υποστήριξη των βρεφών/ παιδιών ΑμεΑ και των οικογενειών τους, σε αυτό το κρίσιμο διάστημα, δηλαδή πριν από την ένταξή τους σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δημοσίου.

6 – 18 ετών, παιδιών/ εφήβων ΑμεΑ, που φοιτούν σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής του Δημοσίου, για την παράλληλη υποστήριξή τους όποτε αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, προκειμένου να αξιοποιηθεί το χρονικό διάστημα αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να επανέλθουν, εφόσον και οι ίδιοι (γονείς ή/ και παιδιά) το επιθυμούν, στη συνέχεια στις Δομές Κ.Δ.Η.Φ. στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Τα ανήλικα ΑμεΑ (βρέφη, παιδιά, έφηβοι) αποτελούν έναν πληθυσμό με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, αλλά και δυσκολιών, με πολλαπλές και αρκετά διαφορετικές ανάγκες. Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική, ώστε να καταφέρει το παιδί μαζί με την οικογένειά του να βιώσουν εν τέλει μία αξιοπρεπή ζωή. Με την αξιοποίηση αυτού του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα αισθήματα που αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πανικός, άγνοια, αδυναμία, κ.λπ.), όταν το νέο μέλος της οικογένειας παρουσιάζει διάφορες διαταραχές και ιδιαιτερότητες.

Το επιστημονικό προσωπικό του Σωματείου ΑμεΑ «Ερμής» βρίσκεται στη διάθεσή τους είτε με την υποβολή των επιστημονικών/ εξειδικευμένων γνώσεών του, είτε με την κατάθεση ψυχής κατά τη διάρκεια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας ανεξαιρέτως, προκειμένου η οικογένεια να οδηγηθεί συνολικά σε ασφαλέστερα μονοπάτια.

Επιπρόσθετα, τόσο η Ομάδα Εργασίας που έχει δημιουργηθεί για το πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης», όσο και η Διοίκηση του Σωματείου ΑμεΑ «Ερμής» βρίσκονται στη διάθεση όσων γονέων/ κηδεμόνων επιθυμούν να επισκεφθούν το χώρο για τους λόγους που αναλύσαμε διεξοδικά παραπάνω. Η συστηματική ψυχολογική/ συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας και η τεκμηριωμένη επιστημονικά άποψη της Ομάδας Εργασίας για το εκάστοτε ενδιαφερόμενο περιστατικό, δύνανται να αποτελέσουν αρωγοί στην ανακούφιση και αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων ζητημάτων.

Εξάλλου, το Σωματείο ΑμεΑ «Ερμής» συμπορεύεται διαχρονικά με τους ανθρώπους που εξυπηρετεί κα τους συντροφεύει στο δύσκολο, τις περισσότερες φορές, ταξίδι της ζωής. Συνδιαλέγεται μαζί τους για τα θέματα που τους απασχολούν και τους διευκολύνει με γνώση και μεγάλη υπευθυνότητα, ώστε να βρουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους λύσεις και δρόμους που τους ταιριάζουν.
Κύριος σκοπός του Σωματείου είναι η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας για την θεραπεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των Ατόμων με Αναπηρίες.

image_one_side

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία σωματικών και ψυχιατρικών διαταραχών μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους.

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Σωματείου «Ερμής» παρέχει ατομικά και ομαδικά προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στην μεγαλύτερη εμπλοκή και ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, στους διάφορους τομείς της λειτουργικής ενασχόλησης (Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, Εργασιακές Δραστηριότητες, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες).

Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο την εκμάθηση ή την διατήρηση των ήδη κεκτημένων δεξιοτήτων του ατόμου (κινητικές, αισθητηριακές, γνωστικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες).

Ψυχολογική – Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η λειτουργία της ψυχολογικής – συμβουλευτικής υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποδοχή νέων περιστατικών και την υποστήριξη όλων των υφιστάμενων εκπαιδευόμενων (και των γονέων τους, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο) του Σωματείου «Ερμής» (εμψύχωση – ενδυνάμωση), και είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία, την Επιστημονική Ομάδα και τους Εκπαιδευτές σε καθημερινή βάση, καθώς και με τους γονείς ή κηδεμόνες σε τακτές ή έκτακτες συναντήσεις.

Συνεργάζεται, παράλληλα, με αντίστοιχες υπηρεσίες Δήμων ή άλλων φορέων στο πλαίσιο ικανοποίησης αιτημάτων των εκπαιδευόμενων με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την διεύρυνση της αυτονόμησής τους.

image_one_side
image_one_side

Υπηρεσία Πολυδιάστατης Συνοδείας

Η Υπηρεσία Πολυδιάστατης Συνοδείας δημιουργήθηκε στον Ερμή τον Δεκέμβριο του 1994. Πρόκειται για μια πρότυπη και μοναδική υπηρεσία στα Ελληνικά δεδομένα η οποία απευθύνεται σε ενήλικες κυρίως με νοητική αναπηρία αλλά βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η εκπαίδευση στις αρχές, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της Πολυδιάστατης Συνοδείας πραγματοποιήθηκε το 1994 σε στελέχη του Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με το Ι.Μ.Ε. AUTAN – YAL FLEURI της Τουλούζης, το CARAT a.s.b.e. του Βελγίου και την ομάδα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Λουβαίνης.

Στον «ΕΡΜΗ», η Πολυδιάστατη Συνοδεία είναι η κατ ’ εξοχήν Συνοδευτική Υπηρεσία, η οποία συμβάλλει στην εμψύχωση και την ενδυνάμωση του ατόμου, αλλά και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να μπορέσει το άτομο να λειτουργεί με αυτοδύναμο τρόπο, να θέτει στόχους και να προσπαθεί για την επίτευξή τους, να επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους, να συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Στόχος της Υπηρεσίας Πολυδιάστατης Συνοδείας είναι η άρση των διακρίσεων και η Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία αλλά και όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Βασική αρχή της είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου ώστε να αναπτύξει, με την κατάλληλη υποστήριξη, δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές απαραίτητες για την ένταξή του στην κοινωνικό-οικονομική πραγματικότητα.

Ο μηχανισμός της Πολυδιάστατης Συνοδείας διέπεται από τις αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης, της συναλλακτικής ανάλυσης αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες θέτονται σε εφαρμογή μέσα από την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αιτημάτων-επιθυμιών των εκπαιδευόμενων.

Τα προγράμματα που απαντούν στα αιτήματα των εκπαιδευόμενων, λειτουργούν ως μια οργανωμένη ομάδα, βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και εντάσσονται σε 6 ΚΥΤΤΑΡΑ:

Γενικός Προσανατολισμός: Το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του, να κατανοεί στο βαθμό που το ίδιο μπορεί το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, να βάζει στόχους και να προσπαθεί να τους πετύχει.

Γενική Εκπαίδευση:

 • Κυκλοφοριακή Αγωγή: Το άτομο μαθαίνει να κινείται μόνο του στους χώρους όπου ζει και δραστηριοποιείται. Αυτό το πετυχαίνει είτε χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε με τα πόδια όπου είναι απαραίτητο.

 

 • Εκμάθηση Χρόνου: Το άτομο μαθαίνει να διαχειρίζεται τον χρόνο του, να μπορεί να δίνει νόημα στα γεγονότα της καθημερινότητάς του, κατανοώντας τα έτη, τους μήνες, τις ημέρες, τις ώρες ώστε να οργανώνει την καθημερινή του ζωή.

 

 • Διαχείριση Χρημάτων: Το άτομο εκπαιδεύεται ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τα χρήματα, τη χρήση των χρημάτων, να πραγματοποιεί χρήσιμες οικονομικές συναλλαγές όποτε χρειάζεται.

 

 • Εκμάθηση Βασικών Γνώσεων Η/Υ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ): Το άτομο αποκτά μια επαφή και μια οικειότητα με τη χρήση της τεχνολογίας, τις δυνατότητες, τους περιορισμούς, τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της. Μαθαίνει να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις δυνατότητες του. Μπορεί να έχει μια βασική προετοιμασία στην περίπτωση που επιθυμεί να αναπτύξει παραπέρα τις γνώσεις του στη χρήση του Η/Υ.

 • Αυτόνομη Διαβίωση: Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να εκπαιδευτεί σε ό,τι περιλαμβάνει η έννοια «ζω μόνος/η μου, να αποκτήσει, στο βαθμό που μπορεί, τη δυνατότητα να φροντίσει την προσωπική του υγιεινή και υγεία, τη διατροφή, τη διαδικασία επιλογής χώρου διαμονής, την περιποίηση και την ασφάλεια του προσωπικού του χώρου αλλά και τη δική του ασφάλεια.

 

 • Ελεύθερος Χρόνος: Το άτομο μαθαίνει να διαχωρίζει τον προσωπικό του χρόνο, να διακρίνει τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος, να τον αξιοποιεί δημιουργικά, να συμμετέχει σε κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, να ψυχαγωγείται και να διασκεδάζει.

 

 • Γενική Βοήθεια: Το άτομο μαθαίνει να ξεχωρίζει τι είναι αυτό που χρειάζεται τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονομικό επίπεδο, στο περιβάλλον όπου ζει και δραστηριοποιείται. Μαθαίνει να συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευσή του, την υγεία του, τη ζωή του, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες χρήσιμες στην καθημερινότητά του.

 

 • Επαγγελματική Ζωή: Το άτομο γνωρίζει την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις:
  Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός.
  Πρακτική άσκηση σε πραγματικούς χώρους εργασίας.
  Προώθηση στην απασχόληση.

Η αναζήτηση πρακτικής άσκησης και θέσης εργασίας, γίνεται είτε μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Υπηρεσίας Συνοδείας είτε αναζητώντας στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

image_one_side

Εκδρομές – Εκδηλώσεις

Η Κοινωνικοποίηση και η Ψυχαγωγία των Εκπαιδευομένων μας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στα πλαίσια Εκδρομών, Εκπαιδευτικών Επισκέψεων, Εκδηλώσεων κ.α, με την επικουρία της εθελοντικής ομάδας “Διώνη“, απαρτιζόμενη από Γονείς και Φίλους, αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση Εκδηλώσεων, Εκδρομών, Παζαριών κ.α

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία, με ενσυναίσθηση, προωθεί την ενίσχυση της αυτοφροντίδας, την ενδυνάμωση, την κοινωνική ενσωμάτωση και αλλαγή, χρησιμοποιώντας ως βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στις βασικές αρμοδιότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Υποδοχή και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα προγράμματα και τις δράσεις του Ερμή
 • Χαρτογράφηση υπηρεσιών και δικτύωση με άλλες υπηρεσίες και φορείς
 • Τακτικές ατομικές συνεδρίες με εκπαιδευόμενους με σκοπό την ανίχνευση και επαναξιολόγηση των κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών
 • Ατομικές συνεδρίες με τους γονείς ή /και το υποστηρικτικό δίκτυο των εκπαιδευόμενων με σκοπό την υποστήριξη του περιβάλλοντος και την καλύτερη πλαισίωση των εκπαιδευομένων
 • Σχεδιασμός κατάλληλων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων και καταγραφή συμβάντων
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτές και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από δράσεις προσανατολισμένες στην κοινωνική υποστήριξη και ένταξη
 • Συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα και συμμετοχή στις συνεδριάσεις της εν λόγω ομάδας
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας με σκοπό την εξάλειψη διακρίσεων και στιγματισμού
 • Διασφάλιση εμπιστευτικότητας και απορρήτου