Το Πανελλήνιο Σωματείο ΑμεΑ Ερμής, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ, ζητάει κοπέλα για τη κάλυψη της θέσης γραμματειακής υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα

  1. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Ms Office
  3. Internet

Βιογραφικά σημειώματα έως 5/3/2020 στο cv@somatioermis.gr
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com