Το Πανελλήνιο Σωματείο ΑμεΑ Ερμής, με άδεια λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ(αρ. 1647/00 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ,ΦΕΚ τ.Β’ 345/30-3-2001), προκηρύσσει  θέση Διευθυντή Διοίκησης του

Απαραίτητα προσόντα

  1. Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ των κλάδων των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή άλλων σπουδών κατάλληλων για τη θέση αυτή (ενδεικτικά: Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ, Πτυχίο Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας).
  2. Εργασιακή εμπειρία σε διευθυντική θέση τουλάχιστον 5 χρόνια σε οργανισμό Κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση.
  3. Να διαθέτει ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών φροντίδας, ανάληψης ευθυνών, συντονισμού και καθοδήγησης των συνεργατών, ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας, να μπορεί να υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις και απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές
  4. Να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής
  5. Να έχει πολύ καλή γνώση χρήσης Υπολογιστών.
  6. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com