Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ, ζητάει οδηγό σχολικού οχήματος  με εμπειρία σε ανάλογη θέση.


Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσεις είναι:

  • Οδηγός σε σχολικό λεωφορείο, για άτομα με αναπηρίες. Εξασφαλίζει την ασφαλή και ανεμπόδιστη μεταφορά των αναπήρων από την οικία τους στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας και επιστροφή.

Πρωί και μεσημέρι. Στο λεωφορείο υπάρχει, απαραίτητα και συνοδός.

  • Η διατήρηση της καθαριότητας και η τήρηση των κανόνων υγιεινής στο όχημα.
  • Η τακτή συντήρηση του οχήματος
  • Δίπλωμα οδήγησης Δ’ Κατηγορίας
  • Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) επιβατών

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε σχολικό λεωφορείο ή/και τουλάχιστον εμπειρία πέντε (5) ετών σε θέση επαγγελματία οδηγού.
  • Δεξιότητες στην επικοινωνία, ομαδική συνεργασία και επίλυση προβλημάτων

Βιογραφικά σημειώματα έως την Παρασκευή  24 Δεκεμβρίου τ.ε.
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com