Το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ, ζητάει εκπαιδευτή κηπευτικής, για την στελέχωση του Εργαστηρίου Κηπουρικής και Ανθοκομίας, για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσεις είναι:

Η ειδική – βασική – πρακτική εκπαίδευση στο Εργαστήριο Κηπευτικής, όπως είναι η μεταχείριση φυτικών προϊόντων και συγκεκριμένα:

 • η καλλιέργεια,
 • η περιποίηση,
 • η συντήρηση,
 • η συγκέντρωση,
 • διακίνηση,
 • η τυποποίηση και
 • διάθεση φυτικών προϊόντων.

Αυτά γίνονται στο έδαφος, σε γλάστρες, στο  θερμοκήπιο και στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων του ΕΡΜΗ.


Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Καλή γνώση του εκπαιδευτικού αντικειμένου που αποδεικνύεται μέσω σπουδών ή εμπειρίας
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού εργαλείων και μηχανημάτων κήπων
 • Αγάπη για την φύση και σεβασμό στην αναπηρία
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office)
 • Εργασιακή εμπειρία (≥ 3 ετών) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυγμένων αντικειμένων, πέραν του διδακτικού έργου.

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο
 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) ή πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης ή Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Η εμπειρία με ανάπηρα άτομα θεωρείται σημαντική
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Άδεια χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων.

Βιογραφικά σημειώματα έως την Κυριακή  11η Δεκεμβρίου τ.ε. μόνον ηλεκτρονικά.
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com