Το Πανελλήνιο Σωματείο ΑμεΑ Ερμής, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ., ζητάει Γραμματέα με εμπειρία στην υποστήριξη σχετικού φορέα.


Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσεις είναι:

 • Τηλεφωνικό κέντρο
 • Καθημερινή ενημέρωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Ενημέρωση πρωτοκόλλου
 • Διεκπεραίωση επιστολών
 • Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για κλείσιμο ραντεβού με τους εκπαιδευτές
 • Επιμέλεια-αποστολή επιστολών σε γονείς/κηδεμόνες
 • Οργάνωση-επιμέλεια-αποστολή ευχετήριων καρτών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Ενημέρωση εντύπων (έντυπα αδείας, αιτήσεις, ετικέτες επιστολών κ.α.)
 • Ενημέρωση και δημιουργία πινάκων excel για την καταγραφή των προϊόντων της αποθήκης
 • Τήρηση – ενημέρωση φακέλων προσωπικού


Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Απολυτήριο Λυκείου. Περισσότερα τυπικά προσόντα θα αξιολογηθούν.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης σε γραμματεία ή/και Λογιστήριο εταιρείας
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Δεξιότητες στην επικοινωνία, ομαδική συνεργασία και επίλυση προβλημάτων

Βιογραφικά σημειώματα έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου τ.ε., μόνον ηλεκτρονικά.
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση του υποψήφιου εργαζόμενου από εδώ.