Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, με άδεια λειτουργείας Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων (Κ.Δ.Η.Φ.)με Ν.Υ, ζητάει Κοινωνικό Λειτουργό.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσεις είναι:

 • Ο/η Κοινωνικός Λειτουργός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Κ.Δ.Η.Φ., οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το/την ωφελούμενο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
 • Ο/η Κοινωνικός Λειτουργός είναι υπεύθυνος για τις αιτήσεις και την προώθησή τους στην Διεπιστημονική Ομάδα (που είναι και μέλος της) και στην συνέχεια στην Διοικητική Υπηρεσία.
 • Ο/η Κοινωνικός Λειτουργός αξιολογεί την εσωτερική λειτουργία της οικογένειας καθώς και τις σχέσεις της οικογένειας με την κοινότητα.
 • Αναλαμβάνει την μόνιμη επαφή και επικοινωνία της ομάδας με θεραπευτικά κέντρα και φορείς της κοινότητας.
 • Είναι υπεύθυνος/η για τις παραπομπές, των ωφελούμενων του Κ.Δ.Η.Φ. σε κάποιο άλλο παιδαγωγικό ή θεραπευτικό κέντρο.
 • Οργανώνει και συμμετέχει, ανάλογα με τις ανάγκες, σε συναντήσεις με οικογένειες.
 • Οργανώνει και συμμετέχει στις εκπαιδευτικές εκδρομές των ωφελούμενων.

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 • Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστα ομιλία, γραφή και ανάγνωση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Δεξιότητες στην επικοινωνία, ομαδική συνεργασία και επίλυση προβλημάτων

Βιογραφικά σημειώματα έως την Κυριακή 16 η Οκτωβρίου τ.ε.
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086 email: ermis.prot@gmail.com