Το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, με άδεια λειτουργίας ΚΔΗΦ (Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Ν.Υ,) ζητάει Νοσηλευτή για πρωινή απασχόληση.

Πλαίσιο προσόντων και ζητούμενα για την ανάληψη της θέσης

  • Να έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
  • Να έχει πνεύμα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους.
  • Να υιοθετεί τις βασικές αρχές της ηθικής δεοντολογίας του φορέα και τον
    εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

  • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου κλπ).
  • Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο.
  • Εργασιακή εμπειρία στην αναπηρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αιτήσεις και Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται έως τη Δευτέρα 20 η Μαρτίου
2023 μόνον ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: ermis.prot@gmail.com
Πληροφορίες: 2109647577, 2109631086.