Μενού
image_one_side

Κ.Δ.Η.Φ.

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία παρέχει υπηρεσίες σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα σύνολο υπηρεσιών που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

Είναι ένας συμβολικός και πραγματικός χώρος στον οποίο το άτομο έρχεται να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του, να επικοινωνήσει με άλλα άτομα, να συμμετάσχει με αυτά σε κοινωνικές δραστηριότητες και να ανελιχθεί προσωπικά.

Κεντρικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί, η διερεύνηση και εξέλιξη ιδιαίτερων ικανοτήτων τους μέσω δημιουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, εικαστικών αναζητήσεων και εν γένει δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Είναι ένα πλαίσιο που προκαλεί και ενισχύει την αλλαγή, κατάλληλο για προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία, που θέτει συγκεκριμένους στόχους αλλά και χαλαρώνει, προσφέρει ασφάλεια, είναι ευχάριστο και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις και την ανταπόκριση των χρηστών.

Το 2021 υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης.
image_one_side

Το Κέντρο Ημέρας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

 • Αντιμετωπίζει με σεβασμό τα άτομα που εξυπηρετεί
 • Προσφέρει στα άτομα δυνατότητες άσκησης της επιλογής και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προάγει την αυτονομία των ατόμων
 • Επιδιώκει ενεργό παρουσία και συμμετοχή στην κοινότητα
 • Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων

 

Έργο του είναι η πολύπλευρη βοήθεια του παιδιού και του περιβάλλοντός του

 • Ταυτόχρονη αντιμετώπιση των νοητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών του
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση της οικογένειας για συμμετοχή της στην προσπάθεια αποκατάστασης του παιδιού
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας
 • Έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα της νοητικής αναπηρίας

 

Κύρια επιδίωξη των παραπάνω είναι να ενισχυθεί το person – centered planning, δηλαδή η προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με βάση τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες τους

Στις αρχές του 2022 υπογράψαμε Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκειμένου να αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΡΜΗ.

Βασικές παροχές ΚΔΗΦ:

 • Μεταφορά με σχολικό
 • Δεκατιανό & μεσημεριανό γεύμα
 • Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι και οι οικογένειες τους παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας με απώτερο στόχο την δημιουργία ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας προς όφελος των ΑμεΑ

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής στο ΚΔΗΦ:

Εκπαιδευόμενοι:

 • Έφηβοι και ενήλικες
 • Νοητική αναπηρία
 • Αυτισμός
 • Σύνδρομο Down
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Διαδικασία ένταξης νέων εκπαιδευόμενων:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Η κοινωνική υπηρεσία υποδέχεται και αξιολογεί τους νέους εκπαιδευόμενους
 • Γίνεται δοκιμαστικό 2 εβδομάδων
 • Αν είναι επιτυχές και από τις δύο πλευρές, γίνεται ένταξη
image_one_side
20
Νέες Εκπαιδευτικές
Θεματικές
10
Προγράμματα Προεπαγγελματικής κατάρτισης
4
Κοινωνικοπαιδαγωγικά Προγράμματα
15
Προγράμματα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Εκπαιδευτικές Θεματικές

Φύλα & Έρωτας
Ευρώ & Αγορές
Ιταλία
ΜΜΕ & Ειδήσεις
Ο Κήπος μου
Μόδα & Στυλ
Πάσχα & Ανάσταση
Διατροφή & Υγεία
Ταξίδια & Διαμονή
Βάζοντας Στόχους
Κόπωση & Αναψυχή
Logistics & Αποθήκες
Ετοιμάζοντας μια Βραδιά Χορού
Σχεδιάζοντας έναν χώρο Χοροθεάτρου
Παραγωγή Αγαθών & Εμπόριο
Τραυματισμοί & Φροντίδα
Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας
Μικρή οικογενειακή επιχείρηση
Συναισθήματα & Ευγένεια
Εργάζομαι σε Γραφείο

Υπάρχουσα Δομή

Κέντρο Ημέρας
7 Εργαστήρια
Εργοθεραπεία
Εκδρομές / Εκδηλώσεις
Κοινωνική Υπηρεσία
Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης
Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
Αθλητικές Δραστηριότητες
Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης
Μονάδες Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής
Πολυδιάστατη Συνοδεία
Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης