Μενού
image_one_side

Σ.Υ.Δ.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι μόνιμες κατοικίες για άτομα με κάθε είδους κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις και διαταραχές, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Η διαβίωση υποστηρίζεται οργανωμένα με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες κατάλληλες για ύπνο, σωματική υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία μέσω της παροχής φροντίδας και υποστήριξης με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου.

Στοχεύει στη διατήρηση και ανάπτυξη στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον για την κοινωνική του ένταξη και τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην εργασία.

Η ίδρυση των Σ.Υ.Δ. συντελεί αποφασιστικά στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στην αποϊδρυματοποίηση όσων φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους.

Ο στόχος των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία είναι η προώθηση της ανεξαρτησίας, της ένταξης στην κοινότητα και της υψηλής ποιότητας ζωής.
image_one_side

Η προστατευμένη – ημιαυτόνομη διαβίωση λειτουργεί ενισχυτικά στην:

 • Αυτοεικόνα & Αυτοεκτίμηση των ατόμων με αναπηρία
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας.
 • Δυνατότητα αξιοποίησης του δυναμικού τους.
 • Αίσθηση Ενηλικιότητας

 

Οι ωφελούμενοι στη Σ.Υ.Δ. μέσα σε ένα άρτια εξοπλισμένο χώρο, απολαμβάνουν σε 24ωρη βάση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως:

 • Ταυτόχρονη αντιμετώπιση των νοητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών του
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση της οικογένειας για συμμετοχή της στην προσπάθεια αποκατάστασης του παιδιού
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας
 • Έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα της νοητικής αναπηρίας
Μετά από τη λειτουργία αυτής της 1ης Σ.Υ.Δ. το Όραμα του ΕΡΜΗ είναι η ίδρυση & λειτουργία ακόμα περισσότερων Σ.Υ.Δ., για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και ασφαλούς περιβάλλοντος διαμονής σε ενήλικα Άτομα με Αναπηρία. Αποσκοπούμε στην ανακούφιση του οικογενειακού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν εκείνο δεν θα είναι σε θέση να τα φροντίζει.

Βασικές αρχές – κάλυψη αναγκών Σ.Υ.Δ.

Οι κοινές Ευρωπαϊκές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητας και σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μας καθοδηγούν, καθώς οι κοινωνίες μας αναπτύσσουν δομές κοινωνικής φροντίδας και στήριξης κατάλληλες για τον 21ο αιώνα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CPRD) και της Ευρωπαϊκής σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Κράτη Μέλη εφαρμόζουν μέτρα για την ενίσχυση της μετάβασης από τις ιδρυματικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Μεταξύ των βασικών άρθρων της UN CPRD σχετικά με την αποϊδρυματοποίηση, το άρθρο 19 καθορίζει το δικαίωμα της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία παρέχει το πλαίσιο για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να διασφαλίζεται ότι μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

image_one_side
Σ.Υ.Δ.
ΕΙΝΑΙ
 • Αυτονομία
 • Συμπερίληψη
 • Συνεργασία
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής
 • Καλλιέργεια Ομαδικότητας
 • Ποιότητα Ζωής
 • Αξιοπρεπής Διαβίωση
 • Ανοιχτή στην Κοινότητα
Σ.Υ.Δ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
 • Εξάρτηση
 • Αποκλεισμός
 • Απομόνωση
 • Ιδρυματοποίηση
 • Νοσηλεία
 • Εγκατάλειψη
 • Αδιαφορία
 • Εσωστρέφεια
image_one_side

Συνεργασία με Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία της πρώτης ΣΥΔ

Η δημιουργία της 1ης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) «ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ» για άτομα με Νοητική Αναπηρία στην Αργυρούπολη είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες αντίστοιχες δομές στην Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερα στο Νότιο Τομέα, είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που εντοπίζονται, ενώ αποτελεί μοναδική λύση σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η δημιουργία της 1ης Σ.Υ.Δ. ήταν επιβεβλημένη δεδομένου ότι οι υπάρχουσες αντίστοιχες δομές στην Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερα στο νότιο τομέα, είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που εντοπίζονται, ενώ αποτελεί τη μοναδική λύση σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Οι ωφελούμενοι στη  Στέγη «ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ» απολαμβάνουν σε 24ωρη βάση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας  όπως πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ημιαυτόνομη διαβίωση, πρόγραμμα κοινωνικοποίησης, ιατρική υποστήριξη και υπηρεσίες μεταφοράς.