Ευχαριστούμε θερμά τους φοιτητές του τμήματος English & Μodern languages School of Liberal Arts & Sciences του American College of Greece για τη δωρεά που μας έκαναν για την υποστήριξη του έργου μας!

Επίσης ευχαριστούμε αυτούς & τους καθηγητές τους για την θερμή υποδοχή στις εγκαταστάσεις & την ευκαιρία που μας έδωσαν να τους παρουσιάσουμε τις δράσεις & το όραμα μας!